Analys av Securitas med G4S som måttstock

Securitas logotyp

Dagens läge med politisk oro runt om välden och ökad terror i bl.a. Europa har gjort att satsningar på säkerhet ökar och säkerhetsbranschen växer med de. Både på kort och lång sikt.

”Disclaimer: Jag äger aktier i Securitas både direkt och indirekt via aktier i Melker Schörling. Se inte detta som en rekommendation utan som inspiration och gör alltid din egen analys innan du tar ett beslut.”

Ett bolag som verkar inom säkerhetsbranschen är Securitas. Securitas har en diversifierad portfölj av tjänster där spannet går från patrullerande väktare till brandskydd och vidare in på digitala och tekniska lösningar. Securitas finns idag i 53 länder och deras totala försäljning är fördelad med 45% i Europa, 41% i Nord Amerika, 12% i Ibero-Amerika och 2% övriga länder.

Hur har Securitas utvecklats historiskt?

Tittar man tillbaka fem år på hur Securitas har utvecklats så har omsättningen, vinsten och utdelningen ökat i ganska jämn takt. Vidare har soliditeten, d.v.s. andelen av tillgångar finansierade av eget kapital, stigit med 7,6% (22,4% -> 30%) under samma tidsperiod.

Securitas vinst- omsättnings- och utdelning de senaste fem åren. (Källa: Börsdata.se)

Satsar stort på digitalisering och tekniska lösningar

I år och under 2018 vill Securitas satsa på att öka tillväxten inom mobila skyddstjänster, elektronisk säkerhet och distansbevakning samt öka det specialiserade utbudet och bredda sig inom brandskydd.

För att fortsätta att vara relevanta och konkurrenskraftiga satsar Securitas som sagt stort på digitala och tekniska lösningar och tjänster. Det lyser igenom både i måldefinitionen och i produktutbudet och man gör det både genom uppköp (som exempelvis uppköpet av Diebold Electronic Security i Nord Amerika med 1100 anställda under 2015) men också genom fler digitala och tekniska ösningar som på sikt möjliggör lägre kostnader i och med att man inte behöver personer i lika stor utsträckning inom vissa delar.

Hur står sig då Securitas jämfört med G4S?

För att bilda mig en bättre uppfattning om hur Securitas positionerar sig jämfört med andra tänkte jag göra en jämförelse med ett annat ganska välkänt bolag i samma bransch och Securitas största konkurrent, mer specifikt G4S.

Nedan finns en jämförelsetabell med några viktiga nyckeltal som visar på olikheter i värdering och vinst m.m.

Nyckeltal Securitas G4S Kommentar
P/E 19,1 23,4 Båda är ganska högt värderade
P/B 3,5 5,5
Direktavkastning 2,7% 3,1%
Soliditet 30,0% (+7,6% på senaste 5 åren) 15,4% (-6.5%% på senaste 5 åren) Klar fördel för Securitas
Vinstmarginal 3% 2,6%
Utdelningsandel 51,8% 73,5% Har G4S en sund utdelningsandel?

Nyckeltal hämtade från Börsdata.se

En annan jämförelse som jag tycker kan vara viktig att ta upp är att Securitas har c:a 335000 anställda jämfört med G4S som har 585000. Detta tror jag är en nackdel för G4S eftersom det borde leda till  relativt höga kostnader och en sämre positionering i det pågående trendskifte mot tekniska lösningar.

Slutsats

Med en fortsatt ökad oro i omvärlden och i länder som tidigare inte drabbats som idag av terror i bl.a. Europa tror jag att säkerhetsbranschen som helhet kommer ha en ökad efterfrågan. Securitas som har haft en stadig försäljningsökning på senare år ser stabilt ut och verkar vara på god väg med sina tekniska satsningar som jag själv tror är den enskild viktigaste nischen att positionera sig inom där lägre kostnader kan ge klart bättre marginaler. Det känns bra att de nämner ”teknologi” och ”elektronisk säkerhet” i tre av fem punkter i Securitas Vision 2020.

”Accelerate electronic security, remote guarding and monitoring services”

Jag väntar nu på köpläge. I skrivande stund är RSI (Relative Strength Index) för Securitas uppe på 50,49 och var för några dagar sedan nere på 38. Jag ser gärna att det går ner lite innan jag slår till. Värt att notera är också att Antonio Villaseca, ”direktör tekniska säkerhetslösningar” sålde 7.300 aktier i går av ett värde av c:a 1 miljon kronor.

Vill du läsa på mer om Securitas finns en del fakta här:

 

Vad anser du? Är det tillfälle att köpa Securitas nu eller avvakta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.