Lendify – ett alternativt sätt att investera

Ledify - Peer-to-peer lending

För att sprida risken ännu lite extra och för att jag tycker det är ett spännande sätt att spara pengar på så har jag även en liten del av mitt sparande investerat i Lendify.

Tidigare inlägg:
2017-13-14 – “Lendify – status på investeringen och problemet med antalet låntagare

Vad är då Lendify enligt de själva?

“Lendify är Sveriges första marknadsplats för lån mellan privatpersoner, så kallat person-till person-lån eller P2P-lån”

För mig ser fördelningen ut så här och räntan från nuvarande lån återinvesteras i mitt 5-åriga autoinvestkonto tills vidare.

Fördelning av investeringar - Lendify

Investerar du i Lendify?
Hur ser din fördelning ut och hur tänker du kring Lendify som investering?