Portföljen

Min portfölj ser i dagläget ut på följande sätt men ändras kontinuerligt utifrån köp och försäljningar. Dessa utgörs mest på månadsbasis men mer frekvent handel förekommer också. Mitt mål är att långsiktigt bygga upp en ekonomisk trygghet med aktier och fonder.

Portföljen idag

Innehav i portföljen 2020-01-28

Portföljfördelningen kategoriserad i olika branscher

För att se hur spridningen ser ut inom olika branscher har jag kategoriserat ner aktierna i större delar.

Branchfördelning i portföljen 2020-01-28

Portföljen uppdelad geografiskt

För att se hur portföljen är fördelad rent geografiskt har jag kategoriserat den per land.

Geografisk fördelning i portföljen 2020-01-28